Slovník cizích slov .net

a dato [á dató] - význam slova

a dato [á dató]

  • ode dne vystavení, ode dne vydání

Předchozí cizí slovo . . . Následující cizí slovo

Předchozí slovo: a contrario [á kontrárió]

Následující slovo: á fond perdu [a fon perdy]

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.