Slovník cizích slov .net

á konto, a Conto [á kontó] - význam slova

á konto, a Conto [á kontó]

  • na účet

Předchozí cizí slovo . . . Následující cizí slovo

Předchozí slovo: á jour [ažúr], být á jour

Následující slovo: á la

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.