Slovník cizích slov .net

affidavit [afidavit] - význam slova

affidavit [afidavit]

  • místopřísežné prohlášení

Předchozí cizí slovo . . . Následující cizí slovo

Předchozí slovo: affettuoso [afetuózo]

Následující slovo: affiliate

Nová slova: QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza, agrizoofobie . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.