Slovník cizích slov .net

aktivista - význam slova

aktivista

  • z latinského slova: activus = činný, aktivní. mírně zastaralé: aktivní člen určité organizace, aktivně působící dobrovolník
  • obecně jedinec intenzivně se zapojující do prosazování určitých názorů, cílů či pohledu na určitou problematiku. Většinou se snahou ovlivnit fungování společnosti, jejich pravidel nebo snahou o prosazení jednoho či naopak zamezení realizace druhého kroku či doposud aplikované politiky. Aktivista dosahuje svého cíle ovlivňováním názoru veřejnosti skrze publikační a mediální působení, organizace veřejných shromáždění nebo i demonstrace, blokády. Aktivisty a aktivizmus lze brát za určitou formu sociálního inženýrství (záměrného působení na společnost), kdy aktivista má za to, že zná požadovaný stav věcí a snaží se dosáhnout jejich realizace. Aktivisté (zejm. dnes) ve své činnosti mohou zajít až na hranu či za hranu zákona (blokování, obstrukce, občanská neposlušnost). Pojem můžeme nalézt ve spojení např. ekologický, levicový, lidskoprávní aktivista.

Předchozí cizí slovo . . . Následující cizí slovo

Předchozí slovo: aktivace

Následující slovo: aktivita

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.