Slovník cizích slov .net

antisemitizmus, antisemitismus - význam slova

antisemitizmus, antisemitismus

  • postoje a projevy rasové, národnostní a náboženské nesnášenlivosti, nepřátelství a nenávisti vůči Židům

Předchozí cizí slovo . . . Následující cizí slovo

Předchozí slovo: antisemita

Následující slovo: antisepse

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.