Slovník cizích slov .net

back office - význam slova

back office

  • termín z firemní oblasti. Označuje tu část firmy, která zabezpečuje administrativní funkce, které podporují hlavní činnost firmy. Do back office bývá zahrnováno např. účetnictví, personální oddělení, IT oddělení atd. Termín pochází z dřívějšího rozdělení firem, kde front office obsahoval prodej a styk se zákazníkem a back office obsahoval výrobu a procesy spojené s administrativou, které zákazník neviděl.

Předchozí cizí slovo . . . Následující cizí slovo

Předchozí slovo: bacilonosič

Následující slovo: backboard [bekbórd]

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.