Slovník cizích slov .net

cake-walk, cakewalk [kejk vólk] - význam slova

cake-walk, cakewalk [kejk vólk]

  • tanec amerického (resp. černošského) původu

Předchozí cizí slovo . . . Následující cizí slovo

Předchozí slovo: cajk

Následující slovo: call girl, call-girl, caligirl [kólgérl]

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.