Slovník cizích slov .net

calofrig [kalofrig] - význam slova

calofrig [kalofrig]

  • stavivo ze směsi křemeliny, dřevěných pilin, cementu a vápna na výrobu tvárnic a desek

Předchozí cizí slovo . . . Následující cizí slovo

Předchozí slovo: callanetics

Následující slovo: calor [kalor]

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.