Slovník cizích slov .net

causa sui [kauza suí] - význam slova

causa sui [kauza suí]

  • příčina sebe sama

Předchozí cizí slovo . . . Následující cizí slovo

Předchozí slovo: causa

Následující slovo: causerie [kózri]

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.