Slovník cizích slov .net

commedla dell'arte [komédja delarte] - význam slova

commedla dell'arte [komédja delarte]

  • starší italská improvizovaná komedie

Předchozí cizí slovo . . . Následující cizí slovo

Předchozí slovo: commedla dell'arte [komédja delarte]

Následující slovo: commodo [komodo]

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.