Slovník cizích slov .net

common sense [komn sens] - význam slova

common sense [komn sens]

  • prostý, zdravý rozum, selský rozum, praktické uvažování

Předchozí cizí slovo . . . Následující cizí slovo

Předchozí slovo: common law [komn ló]

Následující slovo: compact disc [kompakt dysk]

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.