Slovník cizích slov .net

concerto grosso [končertogroso] - význam slova

concerto grosso [končertogroso]

  • druh barokní instrumentální skladby střídajíci orchestr a concertino

Předchozí cizí slovo . . . Následující cizí slovo

Předchozí slovo: concertino [končertýno]

Následující slovo: conditio sine qua non [kondýció sinekvá nón]

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.