Slovník cizích slov .net

concerto grosso [končertogroso] - význam slova

concerto grosso [končertogroso]

  • druh barokní instrumentální skladby střídajíci orchestr a concertino

Předchozí cizí slovo . . . Následující cizí slovo

Předchozí slovo: concertino [končertýno]

Následující slovo: conditio sine qua non [kondýció sinekvá nón]

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.