Slovník cizích slov .net

de iure, de jure - význam slova

de iure, de jure

  • podle práva, právně

Předchozí cizí slovo . . . Následující cizí slovo

Předchozí slovo: de facto [dé faktó]

Následující slovo: de luxe [de lux i de lix]

Nová slova: loft, kongelace, petechie, dekongestiva, kongesce, Touretteův syndrom, rakovina . . . . . . > další nová slova

© 2006-2019 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.