Slovník cizích slov .net

deionizace - význam slova

deionizace

  • latinsky: deionisátió - z latinského: dé = od, z a řeckého ienai = cestovat. Pojem deionizace znamená odstraňování elektricky nabitých částic, tedy iontů z daného -obvykle vodného- prostředí. Jedná se tak o jednu z metod zbavujících vodu rozpuštěných minerálních látek, tj. solí. K tomuto účelu se často využívají některé makromolekulární látky (např. syntetické pryskyřice) schopné zachytit ionty solí z roztoku a vyměnit je za vodíkové a hydroxidové ionty (funkce iontoměniče). Kvalita deionizace se posuzuje obvykle měřením specifické vodivosti upravené vody, která by měla být velmi nízká. Metoda deionizace je nejčastěji používaná pro úpravu vlastností vody, která je pak v deionizované formě užívána k různým speciálním účelům - např. laboratorním, průmyslovým, použití ve farmacii, kosmetice apod. Konzumace deionizované vody je zdravotním rizikem.

Předchozí cizí slovo . . . Následující cizí slovo

Předchozí slovo: deinfibulace

Následující slovo: deizmus, deismus

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.