Slovník cizích slov .net

diagram - význam slova

diagram

  • grafické nebo schematické znázornění nějakého děje, procesu
  • v matematické statistice znázornění četnosti jevu

Předchozí cizí slovo . . . Následující cizí slovo

Předchozí slovo: diagonála

Následující slovo: diachronie

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.