Slovník cizích slov .net

elektroforéza - význam slova

elektroforéza

  • z electrophorésis - élektro- = související s elektrickým proudem, řecky forésis = nošení. Pojem elektroforéza označuje skupinu fyzikálně-chemických separačních (tj. dělících - určených k oddělení složek směsi) metod používaných k rozdělení směsi elektricky nabitých částic (proteiny, nukleové kyseliny..) na základě jejich rozdílné pohyblivosti ve stejnosměrném elektrickém poli, a to ve vodném prostředí (v kapiláře - kapilární elektroforéza) či na vhodném nosiči (polyakrylamidový či agarózový gel - PAGE či AGE aj.). Podmínkou úspěšného rozdělení částic je dostatečný rozdíl v jejich elektroforetických pohyblivostech, pro jehož dosažení vznikly různé modifikace elektroforézy. Rychlost pohybu iontu (nabitých částic) ve stejnosměrném elektrickém poli je přímo úměrná intenzitě elektrického pole, poměru náboje iontu k jeho velikosti a odporu prostředí (dán např. viskozitou roztoku či porozitou nosiče a interakcí s ním aj.).

Předchozí cizí slovo . . . Následující cizí slovo

Předchozí slovo: elektroencefalografie,

Následující slovo: elektrografie

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.