Slovník cizích slov .net

fading [fejdyng] - význam slova

fading [fejdyng]

  • únik
  • kolísání, slábnutí intenzity signálu

Předchozí cizí slovo . . . Následující cizí slovo

Předchozí slovo: fader [fejdr]

Následující slovo: fádní

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.