Slovník cizích slov .net

fotoplán - význam slova

fotoplán

  • obraz polohopisu terénu vzniklý překreslením leteckých snímků

Předchozí cizí slovo . . . Následující cizí slovo

Předchozí slovo: fotonka

Následující slovo: fotoreprodukce

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.