Slovník cizích slov .net

gamelan [gemilen] - význam slova

gamelan [gemilen]

  • orchestr složený hl. z bicích samoznějících nástrojů

Předchozí cizí slovo . . . Následující cizí slovo

Předchozí slovo: gameball [gembol i gejmbol]

Následující slovo: gameta

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.