Slovník cizích slov .net

geocentrický - význam slova

geocentrický

  • 1. vztahující se k Zemi jako k centru
  • 2. vztažený ke středu Země

Předchozí cizí slovo . . . Následující cizí slovo

Předchozí slovo: geo-

Následující slovo: geocentrizmus, geocentrismus

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.