Slovník cizích slov .net

geocentrizmus, geocentrismus - význam slova

geocentrizmus, geocentrismus

  • názor na existenci nehybné Země, která je středem vesmíru

Předchozí cizí slovo . . . Následující cizí slovo

Předchozí slovo: geocentrický

Následující slovo: geoda

Nová slova: QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza, agrizoofobie . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.