Slovník cizích slov .net

hacktivismus - význam slova

hacktivismus

  • termín vzniklý spojením slov hack a aktivismus. Znamená činy a akty provedené za pomoci počítače nebo skrze počítačovou síť, které mají za cíl protestovat, prosazovat určité názory, nebo jiným způsobem oponovat. Tohoto záměru dosahují hackerskými útoky na webové stránky, počítače nebo počítačové sítě státní správy nebo firem a společností . V podstatě se jedná o hackerský útok mající politický (či aktivistický) cíl.

Předchozí cizí slovo . . . Následující cizí slovo

Předchozí slovo: hacking

Následující slovo: hacktivista

Nová slova: QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza, agrizoofobie . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.