Slovník cizích slov .net

haussa [ósa] - význam slova

haussa [ósa]

  • růst kurzu cenných papírů, valut, drahých kovů ap. na burzách

Předchozí cizí slovo . . . Následující cizí slovo

Předchozí slovo: hausnumero

Následující slovo: haussista [ósista]

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.