Slovník cizích slov .net

impaktovaný - význam slova

impaktovaný

  • věda, scientometrie: označení pro periodikum, nejčastěji vědecký časopis (použití: impaktovaný časopis), který má přidělen institutem Institute for Scientific Information tzv. impakt faktor, který vyjadřuje průměrnou míru jakou byly za poslední dva roky citovány články v tomto časopise uveřejněné. Impaktované časopisy mají větší prestiž oproti těm neimpaktovaným a velikost jejich impakt faktoru můžeme brát jako nepřímé vyjádření jejich důležitosti v daném oboru.

Předchozí cizí slovo . . . Následující cizí slovo

Předchozí slovo: impaktní

Následující slovo: impasto

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.