Slovník cizích slov .net

joint [džojnt] - význam slova

joint [džojnt]

  • cigareta z marihuany, kterou obvykle kouří několik lidí společně

Předchozí cizí slovo . . . Následující cizí slovo

Předchozí slovo: johimbin, yohimbin [johimbin]

Následující slovo: joint venture [džojnt venčr]

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.