Slovník cizích slov .net

kondenzace, kondensace - význam slova

kondenzace, kondensace

  • zhušťování
  • srážení, zkapalňování par

Předchozí cizí slovo . . . Následující cizí slovo

Předchozí slovo: kondemnace

Následující slovo: kondenzát, kondensát

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.