Slovník cizích slov .net

konfirmace - význam slova

konfirmace

  • ověření, potvrzení listiny
  • obnovení křestního slibu, biřmování
  • papežské potvrzení biskupa

Předchozí cizí slovo . . . Následující cizí slovo

Předchozí slovo: konfigurace

Následující slovo: konfirmat, konfirmát

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.