Slovník cizích slov .net

kongruentní - význam slova

kongruentní

  • z latiny (congruentia = shoda). Shodný, souběžný, využití například v geometrii - kongruentní trojúhelníky (stejně dlouhé strany a k nim příslušící úhly)
  • medicína - kongruence kloubních ploch (souběžnost kloubní jamky a hlavice, může být narušena úrazem)

Předchozí cizí slovo . . . Následující cizí slovo

Předchozí slovo: kongruence

Následující slovo: koncha

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.