Slovník cizích slov .net

latinizmus, latinismus - význam slova

latinizmus, latinismus

  • jazykový prostředek přejatý do jiného jazyka z latiny nebo v něm podle latiny vytvořený

Předchozí cizí slovo . . . Následující cizí slovo

Předchozí slovo: latin rock [latyn rok]

Následující slovo: latinka

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.