Slovník cizích slov .net

Nově přidaná cizí slova

implantologie

medicína: jedna z disciplín stomatologie (označována také jako dentální implantologie), která se zabývá teorií a praxí náhrady zubů zubními implantáty. Úzce je spojena s čelistní chirurgií a stomatochirurgií. Zubní implantáty slouží jako umělé náhrady chybějících zubů, mohou přitom nést zubní korunku a nebo snímatelnou zubní protézu.. >> detail

gutal

holínky nošené mongolskými pastevci. Specifické jsou tím, že nerozlišují mezi levou a pravou botou. Obě jsou stejné. To údajně proto, aby se v případě napadení nebylo nutno zdržovat nasazováním správné boty (gutaly) na správnou nohu.. >> detail

minifikace

počítače, programování: proces, při kterém je zhušťován programový kód. V praxi se při minifikaci odstraní nadbytečná, nepotřebná data, jako například komentáře, nadbytečné mezery, zalomení nových řádků, tabulátory atd., prostě veškeré znaky, které nejsou nutné k bezchybnému spuštění daného kódu bez změn jeho funkcionality. Minifikace se aplikuje zejm. na zdrojový kód, který je interpretovaný (např. JavaScript) a přenáší přes Internet. Zmenšením jeho velikosti jsou šetřeny datové přenosy a např. webové stránky se načítají rychleji.. >> detail

holendr

technika: mechanický stroj pro mletí surovin, papíroviny při výrobě papíru; stroj pro mletí krup. Tento mlýn se skládal z tvrdého pískovcového kamene, kdy konstrukce byla dřevěná. Aby nedošlo ke vzniku požáru byla na ložiska holendru žlábkem přiváděna voda;dvojitá rozebíratelná spojka používaná pro spojení trubic, jistí ji přesuvná matice;v české lidové tradici označení pro Holanďana. Varianta slova holandr.. >> detail

bokeh

umění, fotografie: termín vzniklý z japonského: boke (rozostření). Bokeh určuje estetickou (uměleckou) kvalitu snímku vzniklou rozostřením, tedy neostrostí. Většinou je bokeh přítomen ve formě rozostřeného pozadí, které kontrastuje s objektem v popředí snímku. Důležité přitom je, jak objektiv a lamely jeho clony vykreslují světelné body, které jsou mimo rovinu zaostření. Světelné (i jiné) body, které nejsou zaostřené vykreslí na obraze neostré barevné elipsy. Jejich velikost závisí na zvoleném objektivu a cloně. Obecně lze bokehu dosáhnout co nejmenším zaostřením objektivu.. >> detail

epistaxe

medicína: krvácení z nosu (dutiny nosní). Jedná se o přechodné krvácení z porušené cévy v okolí nosní sliznice. Slovo epistaxe vychází z řeckého: epistazo, které znamená krvácet z nosu, kde řecké epi znamená: nahoře, nad, a stazo: kapka, kapání.. >> detail

ISP

počítače, internet: zkratka pro anglické: Internet Service Provider, neboli: poskytovatel připojení k Internetu. Zkratka ISP se dnes poměrně často používá i v českém jazykovém prostředí, zejm. v odborných textech.. >> detail

DOS

počítačové systémy: zkratka pro Disk Operating System, neboli: Diskový Operační Systém. Označuje počítačový operační systém, které dominovaly počítačům kompatibilním s IBM PC přibližně mezi lety 1981 až 1995. Umožňují základní operace se soubory v počítači a spouštění programů. Mezi tyto systémy patří např. MS-DOS, PC DOS, DR-DOS, FreeDOS;internet: psáno DoS, zkratka pro anglické: Denial of Service. Jedná se o druh útoku na webovou stránku, nebo internetovou službu, která je dočasně nebo po delší dobu nedostupná. DoS útoky většinou svůj cíl zahltí požadavky na zobrazení stran a v důsledku webová stránka či služba odpovídá velmi pomalu či neodpovídá vůbec na požadavky legitimních návštěvníků. Denial of Service útoky jsou porušením pravidel používání internetu a jsou zakázány všemi ISP poskytovateli připojení k Internetu.. >> detail

FAQ

zkratka pro anglické: Frequently Asked Questions, neboli česky: často kladené otázky. Většinou webových stránkách sekce označená FAQ odpovídá na dotazy, které návštěvníky většinou zajímají. Termín FAQ se dnes používá mnohdy i na webových stránkách psaných v češtině.. >> detail

stramonium

latinské označení pro durman obecný, rostlina z čeledi lilkovitých, obsahující atropin nebo také nikotin. Jedná se o prudce jedovatou rostlinu jejíž intoxikace (otrava) vyvolává pravé halucinace (vytváří zcela neexistující vjemy). Otrava stramoniem je nebezpečná, protože hrozí smrt vyčerpáním se selháním srdce, vlivem blouznění může dojít ke smrtelnému zranění. Projevy otravy jsou např. závratě, bušení srdce, vrávoravá chůze, dojem těžké opilosti, ale přítomna je i nesrozumitelná řeč, neschopnost rozumného uvažování. Halucinace jsou často obsahově nepříjemné, bizardní až děsivé. V podobě velmi zředěného extraktu se používá v homeopatii ke zvládání úzkostných stavů.. >> detail

|< Na začátek   < Předchozí   12  13  14  15  16  Další >

Nová slova: HTPC, anosmie, pH, loft, kongelace, petechie, dekongestiva . . . . . . > další nová slova

© 2006-2020 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.