Slovník cizích slov .net

Nově přidaná cizí slova

telomera

termín vzniklý spojením řeckých slov: telos (konec) a meros (část). Telomera je speciální struktura, která kryje konce chromozomů v jádře buněk eukaryot (jaderných organizmů). Při každém dělení se telomery zkracují a jsou tak vlastně buněčnými hodinami stárnutí. Pokud se telomery zkrátí natolik, že přestanou chránit konce chromozomů, buňka se přestane dále dělit. Objevení funkce telomerů si připsal tým profesorky Elisabeth Blackburnové koncem 70. let 20. století.. >> detail

metropolitní

týkající se významného města, většinou střediska určité oblasti. V dnešním chápání i spojené s větším městem, ve významu: městská. Např.: metropolitní síť.. >> detail

hypertext

složenina z řeckého slova: hyper (nad-, pře-) a slova: text. Jedná se o spořádání textu, které umožňuje spojení (odkazy) k jiným částem textu nebo dokumentům. Myšlenku hypertextu jako první popsal Vannevar Bush v roce 1945, jeho koncept byl zrealizován ale až na počátku 60. let 20. století. Samotný termín hypertext byl jako první použit počítačovým vědcem Tedem Nelsonem roku 1965. Nyní hypertext nachází uplatnění výhradně v oblasti informačních technologií, zejména na webových stránkách. Tady tzv. hypertextové odkazy jsou jedním ze základních znaků webu a webových stránek na Internetu - odkazují na (dnes již ne pouze) textový obsah za určitým textem.. >> detail

level [levl]

úroveň, pořadí, stupeň, vrstva, hladina, na stejné výši, úrovni; počítačové hry: jedna část hry, která je od těch ostatních odlišná, většinou obtížností. hráč po dosažení určitého levelu nemusí hrát hru zcela od začátku, ale pokračuje od nejvýše dosažené úrovně. Levely jsou typické pro arkádové hry (tetris, skákačky, 2D střílečky atd.).. >> detail

kvapík

tanec rychlého tempa ve 2/4 taktu tančený v páru. Termín kvapík (uvádí se používání i: kalup, kalop, utíkavá) je zlidověný název pro francouzský tanec galop. Populární byl kvapík zejména v 19. století a to i na českých městských tanečních zábavách.. >> detail

konjunktivitida

onemocnění oční spojivky. U novorozenců (Blennorrhoea neonatorum) způsobená gonokoky nebo chlamydiemi.. >> detail

epileptologie

lékařský obor zabývající se léčbou, vznikem a diagnostikou epilepsie (padoucnice). Epileptologie je podobor neurologie.. >> detail

hack

v počítačové terminologii řešení pro problém, nebo postup, který není elektivní nebo dostatečně elegantní; programovací jazyk vyvinutý společností Facebook, jako dialekt skriptovacího jazyka PHP. Slouží pro tvorbu a provozování dynamických webových stránek a aplikací.;v hovorovém jazyce úspěšný průnik do cizího počítače nebo počítačové sítě;v přeneseném významu mimo oblast počítačů (life hack), způsob jak zvládnout určitý problém jiným, lepším, efektivnějším způsobem. >> detail

fundraising

systematické shromažďování finančních prostředků od dárců nebo široké veřejnosti pro většinou obecně prospěšnou činnost nebo úsilí. Zejména pro nadace, projekty nebo nevládní organizace, konkrétně např. pro vzdělávací instituce, nemocnice, církve. V poslední době je ale fundraising používán i pro získávání financí pro spuštění podnikání nebo nového projektu, který se bez dostatečného kapitálu neobejde. V USA poté je obvyklý i fundraising pro podporu politických stran, kandidátů nebo kampaní.. >> detail

dokudrama

filmový (či rozhlasový) žánr, který spojuje dokument s hraným dílem. Jedná se ta o dramatizaci událostí a faktů, které se opravdu staly. Oproti dalším uměleckým žánrům se drží hlavních prvků přesně, jak se ve skutečnosti staly. Kdežto v nedůležitých detailech si dovoluje určitou míru uměleckého ztvárnění. Dokudrama může být zahráno i v divadelním podání. Jedná se o novotvar, který vznikl z anglického: docudrama.. >> detail

|< Na začátek   < Předchozí   14  15  16  17  18  Další >

Nová slova: HTPC, anosmie, pH, loft, kongelace, petechie, dekongestiva . . . . . . > další nová slova

© 2006-2020 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.