Slovník cizích slov .net

Nově přidaná cizí slova

parlando

takový zpěv, který se blíží (či jím je) mluvenému projevu. Parlando můžeme označit za mluvenou píseň, či její část.. >> detail

lobbista

ten, kdo se účastní lobby. Člen nebo zástupce zájmové skupiny, která se snaží o prosazení svých zájmů. Činí tak lobbováním u osob, které disponují pravomocemi a možností běh věcí ovlivnit. Dnes má termín lobbista vzhledem k četným mediálním kauzám a působení profesionálních zprostředkovatelů - lobbistů - značně negativní nádech. Do značné míry se ale může jednat o legitimní informování např. o nutnosti legislativních změn ulehčujících podnikání či podobně.. >> detail

infoprodukt

jazykový novotvar používaný v oblasti podnikání na Internetu. Označuje virtuální produkt, který zákazníkovi přináší protihodnotu v podobě informací. Infoproduktem tak může být placený videokurz, elektronická kniha či přístup do placené sekce webových stránek. Zaměření se infoprodukty často věnují osobnímu rozvoji, hledání většího uspokojení v životě, úspěchu v práci či partnerským vztahů. Častou strategií je poskytnou část obsahu zdarma a další již zpoplatnit.. >> detail

pedocentrizmus, pedocentrismus

pedagogika, směr v pedagogice, který učinil střede výchovného a vzdělávacího procesu dítě, jeho rozličně individuální potřeby. Vycházel z myšlenek E. Keyové, ale i jeho pozdější představitel J. Dewey jej nakonec jako jednostranný odmítl.. >> detail

šnyt

označován také zdrobněle jako šnýtek. Je ne zcela přesně definovanou mírou piva, určenou k degustaci. Jedná se o pozůstatek z dob, kdy hostinští koštovali pivo při každém naražení sudu. Někdy je jako šnyt označováno i malé pivo načepované do 1/2 litrové sklenice. Často ale množství piva není tak důležité. Pivo takto načepované má mít bohatou pěnu. Šnyt v jednom ze svých nedělních fejetonů zmínil i Karel Čapek.. >> detail

archontologie

věda zabývající se historickými úřady a význačných postaveními ve státě, politických, náboženských nebo mezinárodních organizacích. Jedná se o pomocnou vědu historickou. Archontologie zahrnuje chronologické seřazení představitelů daných postů či úřadů. Tato věda se vyvinula ze snah vést chronologii vládců, králů, tak jak po sobě usedli na trůn. První seznamy vládců můžeme nalézt již u dávných civilizací, např. u Sumerů.. >> detail

halitóza

zápach z úst. Způsoben je anaerobními bakteriemi, kteří žijí uvnitř dutiny ústní. Halitóza může být způsobena příjmem potravin s vyšším obsahem bílkovin (mléko, sýry, ryby), kdy bakterie při styku s animokyselinami (konkrétně zejména cysteinem a methioninem, které obsahují hodně síry), začnou uvolňovat zapáchající složky.. >> detail

apod.

zkratka pro termín: a podobně. Používá se v odborných textech, knihách či novinových článcích.. >> detail

intifáda

arabské slovo, které doslova znamená: setřesení, zbavení se. Často je ale překládáno jako: povstání, odpor, vzdor.;V současné době je termín intifáda nejčastěji spojován s ozbrojenými střety a odporem Palestinců proti Izraeli.. >> detail

durace

finance: definuje míru rizika u pevně úročených finančních nástrojů (například dluhopisů). Durace totiž ukazuje citlivost konkrétního investičního nástroje na změny úrokových sazeb. Například durace 3 nám říká, že daný nástroj v případě vzrůstu úrokových sazeb o 1 % ztratí 3 % své vnitřní hodnoty a naopak při poklesu úroku o 1 % vzroste vnitřní hodnota o 3 %. Platí tedy pravidlo, že čím je durace nižší tím je nižší riziko, že protistrana nesplatí své závazky. Durace je závislá především na splatnosti např. daného dluhopisu.. >> detail

|< Na začátek   < Předchozí   16  17  18  19  20  Další >

Nová slova: HTPC, anosmie, pH, loft, kongelace, petechie, dekongestiva . . . . . . > další nová slova

© 2006-2020 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.