Slovník cizích slov .net

Nově přidaná cizí slova

middleware

počítače: počítačový program (software), který propojuje dvě jinak oddělené aplikace; např. webový server a databázi. Middleware (někdy dostává přídomek: softwarové lepidlo) tak může např. spojovat dvě aplikace a umožňuje tok dat mezi nimi, vstup a výstup dat. Dalším příkladem je rozšíření podporovaných operací / služeb a přístupů a výstupů dat, které programu operační systém v základu neposkytuje.. >> detail

exoskelet

biologie: vnější kostra. vychází z anglického: exoskeleton (skeleton - kostra; exo - vnější). V přírodě se s exoskeletem můžete setkat u hmyzu, korýšů, pavouků, kdy je tvořena např. uhličitanem vápenatým nebo sloučeninami fosforečnanů;technologie: označovaný také jako robotický exoskelet je vnější zařízení, které si může obléci člověk a je toto zařízení vlastně nahrazuje funkci svalů. Využití nachází v rehabilitaci, kdy pacienti nejsou schopni pohybovat končetinami. Další potenciální využití je ve vojenství, kdy exoskelet může poskytovat vojákovi ochranu formou pancíře a zároveň větší sílu. Tato zařízení jsou ale aktuálně stále ve fázi prototypů.. >> detail

paywall

internet, informační technologie: technologie, která omezuje přístup k obsahu na určité webové stránce pouze pro ty, kteří si zaplatili přístup (např. mají zaplacené předplatné). Z anglického: pay (platit) a wall (zeď). Do praxe paywall přinášejí odborné (The Wall Street Journal), nebo i některé respektované zpravodajské deníky (The Times). Existují varianty tvrdého paywallu (tzv.: hard z angličtiny), kdy bez předplatného se nezobrazí návštěvníkovi žádný obsah, měkčího (softer), kdy některé články jsou zdarma a měkkého (soft), kdy každý návštěvník má možnost přečíst omezený počet článků za měsíc (např. 10).. >> detail

nortonka

technika: typ studny, skládající se z děrované ocelové trubky zaražené do země až do vrstev obsahujících vodu. Nazývá se také trubková nebo habešská studna. Využívá se k provizornímu zásobování vodou, ke snížení hladiny podzemní vody nebo k hydrologickému výzkumu. Nortonka se v minulosti hojně využívala v Americe. Svůj název má po vynálezci J. Nortonovi.. >> detail

somnologie

medicína: lékařský obor zabývající se spánkem. Jedná se o jednu z nejmladších lékařských disciplín. Zaměřuje se na všechny formy spánku, po němž se necítíme osvěženi. Poruchy spánku jsou obvykle způsobeny fyzickou nemocí, psychickým stresem nebo je důsledkem vedlejších účinků léků. Somnologie se dotýká lékařských oborů mezi něž patří neurologie, psychiatrie a psychoterapie, vnitřního lékařství a ušního, nosního a krčního.. >> detail

blenorea

medicína: hnisavý výtok při zánětu, např. při zánětu očních spojivek ale třeba i kapavky. Vychází z řeckého slova: blenna, česky: hlen.. >> detail

vitilogo

medicína: kožní onemocnění, které se projevuje bílými skvrnami na kůži, které postrádají kožní barvivo. Bílé skvrny na kůži mají nepravidelné tvary, nejčastěji se vyskytují okolo prstů, kloubů, očí a úst. Skvrny jsou citlivé na sluneční záření. Vitiligo je neinfekční onemocněním a nejčastěji se u pacienta projeví mezi 20 a 30 léty. Nemoc se častěji vyskytuje u tmavších ras, je geneticky podmíněná u cca 20 % nemocných a existuje vážné podezření, že vznik nemoci je spojený se stresem.. >> detail

singles

označení pro osoby v produktivním věku, které přitom žijí bez partnera. Mají většinou přitom mezi 25 a 40 léty a jsou ekonomicky aktivní. Jedná se o množné číslo v angličtině pro: single (jednu takovouto osobu).. >> detail

eo ipso

knižně: už tím, už v tom; právě proto. >> detail

sequel

literární, filmové nebo divadelní dílo, které pokračuje v příběhu již dříve uveřejněného díla. Často sequel pracuje s prvky prvního díla (příběhu), které rozvíjí, často také se stejnými postavami. Více sequelů za sebou vytváří např. filmové série.. >> detail

|< Na začátek   < Předchozí   17  18  19  20  21  Další >

Nová slova: HTPC, anosmie, pH, loft, kongelace, petechie, dekongestiva . . . . . . > další nová slova

© 2006-2020 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.