Slovník cizích slov .net

Nově přidaná cizí slova

terraformace

někdy též teraformace. Složenina slov: terra = země a formace = tvoření, formování. Terraformace je zatím pouze v teoretické rovině popsaná záměrná činnost člověka vedoucí ke změně podmínek na vesmírné planetě tak, aby byla obyvatelná. V této souvislosti se hovoří např. o Marsu. Součástí tohoto procesu by bylo vytvoření atmosféry, úpravy teploty a dalších přírodních podmínek, aby se co nejvíce podobaly životním podmínkám na Zemi. Termín jako první použil Jack Williamson ve sci-fi příběhu Collision Orbit (Kolizní oběžná dráha) publikovaném v roce 1942.. >> detail

GIT

medicína: zkratka pro gastrointestinální trakt (trávicí ústrojí); počítačová věda: systém pro správu verzí a sledování změn souborů mezi vícero uživateli. Jeho hlavní využití je při vývoji software, programování, ale dokáže sledovat změny v jakýchkoliv souborech. GIT byl vyvinul Linusem Torvaldsem v roce 2005 pro vývoj jádra operačního systému Linux.. >> detail

gerontagogika

vědecká disciplína zabývající se vzdělávání starších (starých) lidí, je součástí andragogiky. >> detail

lítý

knižní výraz, přídavné jméno: vzteklý, zuřivý, zběsilý, divoký. Například litý boj nebo odpor, lítý nepřítel.. >> detail

vasektomie

/někdy také označována jako: vazektomie/, chirurgický zákrok při kterém je muž sterilizován. Chirurgicky jsou přerušeny chámovody a ejakulát posléze neobsahuje spermie, díky čemuž se muž stává neplodným. Vasektomie je jednou z forem antikoncepce u mužů. Jedná se o jednu z nejspolehlivějších metod zamezení početí při sexuálním styku. Vasektomii lze následně i zrušena a v přibližně 40-60 % případů se úspěšně obnoví plodnost a schopnost opět počít dítě.. >> detail

travelátor

Travelátor lze nazvat pohyblivým chodníkem. Zařízení fungující jako eskalátor, ale přepravující ve vodorovné, či pouze mírně nakloněné rovině - užívá se např. na letištích pro urychlení přesunu pasažérů mezi terminály nebo v nákupních střediscích pro překonání výškového rozdílu při jízdě s nákupním vozíkem. Při větším sklonu mezi spojovanými místy se používají již eskalátory.. >> detail

bidon

přejato z francouzštiny, ve sport. slangu - cyklistická plastová láhev. Původní význam - plechová znovuuzavíratelná nádoba určená na benzín.. >> detail

pyrogenní

z latiny: pyro = oheň/žár, genní = počátek/působení/způsobující; způsobující horečku, např. metabolity některých bakterií či látky vznikající v těle při léčbě zánětu apod.; opak apyrogenní. >> detail

apyrogenní

z latiny: a = negace, pyro = oheň/žár, genní = počátek/působení/způsobující, v českém překladu: nezpůsobující horečku. Jedná se o roztok, který nesmí obsahovat žádné zbytky mikroorganismů ani jejich metabolity. V medicíně se apyrogenní voda používá k přípravě fyziologických roztoků (injekce a infuze). Opak: pyrogenní.. >> detail

endemit

organismus, který se vyvinul a vyskytuje se pouze na jediném území a jinde na světě jej není možné nalézt (např. rostlina zvonek jesenický na Petrových kamenech v Jeseníkách). >> detail

|< Na začátek   < Předchozí   5  6  7  8  9  Další >

Nová slova: dekongestiva, kongesce, Touretteův syndrom, rakovina, maltodextrin, homocystein, kobalamin, cobalaminum . . . . . . > další nová slova

© 2006-2019 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.