Slovník cizích slov .net

Nově přidaná cizí slova

hypomimie

snížená mimika v obličeji. Může být příznakem Parkinsonovy nemoci, nebo je-li hypomimie pouze v dolní polovině obličeje, může se jednat o mozkovou příhodu.. >> detail

adrenalektomie

medicína: chirurgické vyoperování orgánu umístěného nad ledvinami, tzv. nadledviny. Chirurgický zákrok se většinou provádí při podezření na nádorové postižení. K nadledvině se přistupuje přes bok či záda. Zákrok se také nazývá epinefrektomie.. >> detail

newsletter

termín používaný v oblasti počítačů a internetového marketingu. Označuje zpravodaj, zasílaný určitému okruhu odběratelů formou e-mailových zpráv. Jedná se o složeninu anglických slov: news (novinky) a letter (dopis). Newsletter může poskytovat novinky v určité zájmové oblasti a nebo se může jednat o vybrané tipy zasílané e-shopy a prodejci okruhu svých zákazníků. V druhém případě se tak jedná o marketingový nástroj. Dle zákonů ČR lze zasílat newslettery pouze čtenářům, kteří se k jejich odběru prokazatelně přihlásili.. >> detail

whitelist

seznam položek, kterým je něco dovoleno (přístup), nebo jsou v něčem zvýhodněny. Používá se například v IT v oblasti emailů, kdy whitelist označuje e-mailové adresy jejichž zprávy jsou žádoucí a budou doručeny. Opakem je blacklist.. >> detail

eponymní

se stejným jménem (názvem); nejčastěji ve významu: nesoucí stejné jméno (název) jako tvůrce. >> detail

xenofilie

láska či náklonnost k cizímu, bezmezné přijímání toho, co pochází z jiného prostředí. Termín vznikl spojením řeckým slov: xenos (cizí, neznámý) a philia (láska, náklonnost). V kulturním pojetí je pojem xenofilie často spojován s zvnitřněným pocitem méněcennosti (cultural cringe) vlastní země. Na škále odmítání a přijímání se jedná o přesný opak xenofobie (obavy z cizího).. >> detail

interquel

literární, filmové či dramatické dílo, jehož děj je zasazen mezi dvě, již v minulosti vydaná díla. Zaměření takového díla (interquelu) je poté daná dvě díla spojit, doplnit příběh, který ani jedno z nich nevypráví. Interquel je tak pro dílo popisující nejstarší události sequel a pro to popisující nejnovější události prequel.. >> detail

blacklist

v doslovném překladu do češtiny: černá listina. V oblasti počítačů a informatice se jedná o seznam něčeho zakázaného, co má být většinou ignorováno nebo je nepřípustné. Příkladem může být přidání e-mailové adresy na seznam těch, které posílají nevyžádané zprávy (spamy) a jejich budoucí zprávy tak mají být ignorovány (často rovnou zahazovány), možností přidat vyrušující telefonní číslo na blacklist disponuje i většina moderních mobilních telefonů. Blacklist může existovat i ve spojitosti s IP adresou počítače, jehož uživatel se dopustil nežádoucího chování, případně se tato černá listina využívá v sociálních sítích nebo rychlých zprávách (IM) k blokování nevyhovujících uživatelů. Přesným opakem pojmu je whitelist.. >> detail

fulgurační

mající vysoké napětí spojené např. i s jiskřením. V minulosti existovaly přístroje pro domácí léčení, které efektu jiskření využívaly - tzv. fulgurační přístroj, který prokrvoval svrchních vrstvy tkáně.. >> detail

polydaktylie

stav, kdy jedinec má od narození větší počet prstů na ruce či noze. Medicína na polydaktylii nahlíží jako na vrozenou vadu. Určuje ji evoluční fáze, kdy se u čtyřnožců při vývoji (přeměně) končetin z ploutví vyvine více než pět prstů.. >> detail

|< Na začátek   < Předchozí   7  8  9  10  11  Další >

Nová slova: anosmie, pH, loft, kongelace, petechie, dekongestiva, kongesce . . . . . . > další nová slova

© 2006-2020 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.