Slovník cizích slov .net

Nově přidaná cizí slova

anxiózní

úzkostlivý, například anxiózní pacient, nebo dítě. >> detail

sekundarita

používané např. v medicíně: druhotnost. >> detail

defilovat

provádět defilé; pochodovat ve sledu, ve slavnostním pochodu, například před tribunou;přeneseně: pohybovat se v nějaké posloupnosti, sledu. >> detail

ekzaktně

přesně (např. pracovat, zkoumat), vycházet z bezpečně známých faktů. >> detail

narativní

vyprávěcí, o slohovém stylu: takový, který je na vyprávění založený.. >> detail

fulgurace

elektrické výboje o vysokém napětí a nízkém proudu, jiskření, sršení jisker. Používají se např. v medicíně při léčbě, např. pro zahřívání povrchů tkání (tzv. elektrokoagulace).. >> detail

scientometrie

vědecká nauka sledující vývoj poznání vědeckých oborů. Termín je složeninou slov: scientia (znalost, vědění) a metrein (měřit). Lze říci, že měří výkonnost ve vědeckém výzkumu a to zejména hodnocením komunikací, interakcí ve vědě. Touto komunikací jsou myšleny citace děl a vědeckých statí. Zkoumá tak kvantitativní ukazatele, kdy existuje několik indexů (uakazatelů), mezi nejznáměkší patří impakt faktor. Za zakladatele této disciplíny je považován Eugene Garfield (50. léta 20. století).. >> detail

mizantrop

člověk, který nemá v lásce lidi, vyhýbá se jim, až je nenávidí. Termín vzniklý z řeckých slov: misos (nenávist) a anthrópos (člověk).. >> detail

bigorexie

porucha příjmu potravy, při které postižený nadměrně cvičí a má nadbytečný energetický příjem (hodně jí) či i konzumuje přípravků na tvorbu svaloviny. Postižení bigorexií mají pocit, že jsou drobní, mají málo vyvinutou svalovou hmotu a v důsledku toho tráví hodně času v posilovnách a snaží se zmohutnět. Vlivem nadbytečného příjmu energie dochází k narušení funkce ledvin a jater. Velké množství svaloviny nadměrně zatěžuje kosti a klouby. Případné užívání anabolických steroidů vede až k ohrožení života. Porucha se léčí psychoterapií.. >> detail

holandr

v české lidové tradici označení pro Holanďana, vychází z německého Holländer.. >> detail

|< Na začátek   < Předchozí   8  9  10  11  12  Další >

Nová slova: loft, kongelace, petechie, dekongestiva, kongesce, Touretteův syndrom, rakovina . . . . . . > další nová slova

© 2006-2020 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.