Slovník cizích slov .net

Nově přidaná cizí slova

polydaktylie

stav, kdy jedinec má od narození větší počet prstů na ruce či noze. Medicína na polydaktylii nahlíží jako na vrozenou vadu. Určuje ji evoluční fáze, kdy se u čtyřnožců při vývoji (přeměně) končetin z ploutví vyvine více než pět prstů.. >> detail

heutagogika

vzdělávání: učení zaměřené na studujícího, jeho potřeby jako středobod svého snažení. Pojem vznikl spojením termínů: heurista (objevovat), ago (vést). Heutagogika je také nazývána jako učení určené samotným studentem. Mohli bychom říci, že to je i učení vedené objevováním. Termín jako první použili Stewart Hase a Chris Kenyon z Southern Cross University v Australii roku 2000. Termín jako takový je poměrně mladý, ale pojmenovává přístup, který je znám již mnoho let.. >> detail

bezskrupulózní

takový, který nemá skrupule, bezohledný, nemající ohledy, pochyby. >> detail

anxiózní

úzkostlivý, například anxiózní pacient, nebo dítě. >> detail

sekundarita

používané např. v medicíně: druhotnost. >> detail

defilovat

provádět defilé; pochodovat ve sledu, ve slavnostním pochodu, například před tribunou;přeneseně: pohybovat se v nějaké posloupnosti, sledu. >> detail

ekzaktně

přesně (např. pracovat, zkoumat), vycházet z bezpečně známých faktů. >> detail

narativní

vyprávěcí, o slohovém stylu: takový, který je na vyprávění založený.. >> detail

fulgurace

elektrické výboje o vysokém napětí a nízkém proudu, jiskření, sršení jisker. Používají se např. v medicíně při léčbě, např. pro zahřívání povrchů tkání (tzv. elektrokoagulace).. >> detail

scientometrie

vědecká nauka sledující vývoj poznání vědeckých oborů. Termín je složeninou slov: scientia (znalost, vědění) a metrein (měřit). Lze říci, že měří výkonnost ve vědeckém výzkumu a to zejména hodnocením komunikací, interakcí ve vědě. Touto komunikací jsou myšleny citace děl a vědeckých statí. Zkoumá tak kvantitativní ukazatele, kdy existuje několik indexů (uakazatelů), mezi nejznáměkší patří impakt faktor. Za zakladatele této disciplíny je považován Eugene Garfield (50. léta 20. století).. >> detail

|< Na začátek   < Předchozí   9  10  11  12  13  Další >

Nová slova: whistleblower, bombshell, ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika . . . . . . > další nová slova

© 2006-2023 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.