Slovník cizích slov .net

Nově přidaná cizí slova

bigorexie

porucha příjmu potravy, při které postižený nadměrně cvičí a má nadbytečný energetický příjem (hodně jí) či i konzumuje přípravků na tvorbu svaloviny. Postižení bigorexií mají pocit, že jsou drobní, mají málo vyvinutou svalovou hmotu a v důsledku toho tráví hodně času v posilovnách a snaží se zmohutnět. Vlivem nadbytečného příjmu energie dochází k narušení funkce ledvin a jater. Velké množství svaloviny nadměrně zatěžuje kosti a klouby. Případné užívání anabolických steroidů vede až k ohrožení života. Porucha se léčí psychoterapií.. >> detail

holandr

v české lidové tradici označení pro Holanďana, vychází z německého Holländer.. >> detail

up-selling

Psáno někdy také jako: upselling, je v technika v prodeji, která se snaží původní objednávku navýšit a získat tak obchod s vyšším ziskem. Prováděno to je např. nabídnutím cenově zajímavých balíčků, rozšíření nebo kvalitnějších služeb. Může se jednat ale i o nabízení dalších možností, o kterých zákazník nevěděl, nebo je při výběru nebral v potaz. Mnoho společností učí tuto up-selling své zaměstnance a incentivy a bonusy je motivuje k vyšším prodejům použitím této techniky.. >> detail

epilátor

domácí zařízení pro odstraňování chloupků či vlasů z lidského těla. Při tzv. epilaci se zničí i vlasový kořínek, který je přístrojem vytrhnut.. >> detail

impaktovaný

věda, scientometrie: označení pro periodikum, nejčastěji vědecký časopis (použití: impaktovaný časopis), který má přidělen institutem Institute for Scientific Information tzv. impakt faktor, který vyjadřuje průměrnou míru jakou byly za poslední dva roky citovány články v tomto časopise uveřejněné. Impaktované časopisy mají větší prestiž oproti těm neimpaktovaným a velikost jejich impakt faktoru můžeme brát jako nepřímé vyjádření jejich důležitosti v daném oboru.. >> detail

božec

velmi pravděpodobně jiné označení pro psotník, tedy křečovitý stav u dětí, který nebyl v minulosti většinou přesně diagnostikován. Božec je často uváděn i jako příčina úmrtí dítěte.. >> detail

CTO

business, ekonomie: zkratka pro anglické: Chief Technology Office. Jedná se o výkonnou manažerskou pozici v organizace či podniku. Do češtiny přeložitelná jako technický ředitel firem, které vyrábí produkty, případně u IT firem. Zodpovědností CTO je výzkum a vývoj produktů, technologií a organizovat technické záležitosti produkce. Termín se používá zejména v americké angličtině, ale běžný je dnes i v češtině.. >> detail

insektárium

nádoba nebo klícka pro chov hmyzu např. v domácnosti, jistá obdoba akvária;označení pro samotnou sbírku hmyzu. >> detail

zaprahlá

přídavné jméno popisující stav, kdy samice skotu nebo prasat téměř neprodukují mléko a nedojí se. Zaprahlá kráva se nedojí a většinou je jí upravena strava, aby se plod dobře vyvíjel.. >> detail

psotník

zastaralé lidové označení pro křeče, které postihovaly děti. Dítě při nich mohlo upadnout do bezvědomí, často byl psotník uváděn i jako příčina úmrtí. Křeče byly pravděpodobně většinou zapříčiněny nedostatkem vápníku či hořčíku (dětská tetanie), ale termín se používal na křeče vzniklé z téměř jakýchkoliv příčin (např. vrozená epilepsie, nedostatek cukru v krvi). Málokdy byla příčina obtíží řádně diagnostikována, proto není zřejmé o kterou nemoc se v tom kterém případě jednalo. Dnes se používá ve slovním spojení: Dostanu z tebe (z toho) psotník, ve smyslu: to jsem se leknul. Termín vznikl od slova psota (můry), které byly považovány za původce choroby.. >> detail

|< Na začátek   < Předchozí   9  10  11  12  13  Další >

Nová slova: anosmie, pH, loft, kongelace, petechie, dekongestiva, kongesce . . . . . . > další nová slova

© 2006-2020 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.