Slovník cizích slov .net

Nově přidaná cizí slova

URL

počítače, Internet: textová adresa, které označuje, kde lze na webu nalézt daný zdroj. Zdrojem přitom nejčastěji je webová stránka, e-malová adresa nebo třeba FTP server. Příkladem URL může být: http://www.slovnik-cizich-slov.net, mailto:martin.novak.pracovni@zdarma.org nebo ftp://ftp.server5555.cz. URL je zkratka pro anglické: Uniform Resource Location.. >> detail

efelida

medicína: piha. Jedná se o žlutavě až hnědavě zbarvené skvrny na kůži, často na místech, která jsou vystavena slunečnímu záření.. >> detail

preventabilní

takové choroby či závady, kterým lze předcházet. V medicíně se jedná např. o preventabilní onemocnění, kterým lze včasnou péčí či léčbou předejít. Termín preventabilní se poté používá i pro např. faktory či očkování, která následkům (nemoci) zabrání - tedy ve smyslu faktorů, které dokáží vzniku nežádoucí situace zabránit. Termín se používá zejména v medicíně.. >> detail

divergentní

rozbíhající se, vzájemně se vzdalující, odkloňující se.. >> detail

Barolo

italské červené víno produkováno na severu Itálie, často je označováno jako nejlepší italské víno. Popisována je u nich vůně asfaltu a růží. Barolo je vhodné pro archivaci při které získává rezavě červenou barvu.. >> detail

mastitidní

spojený se zanícenou prsní žlázou (nebo jejím ekvivalentem u zvířat), viz mastitida.. >> detail

Globica

fotografie: ateliérová velkoformátová kamera na formát 18x24 a 13x18 cm v pojízdném stojanovém rámu.. >> detail

export

vývoz zboží z jedné země do druhé;počítače: uložení dat z formátu používaného daným počítačovým programem do jiného formátu, nutného pro další použití či přečtení dat. Častý je např. export do formátu PDF.. >> detail

responzivní

pojem pocházející z angličtiny s českým významem: reagující. Termín se používá zejména ve slovním spojení responzivní web, či webový design, kdy značí webovou stránku, která se svým vzhledem přizpůsobuje zařízení na kterém je prohlížena.. >> detail

enolog

odborník pracující ve vinařství zabývající se vínem, jeho přípravou, skladováním. Enolog má technické a vědecké znalosti z oblasti ošetřování, pěstování, sběru a zpracování vinných hroznů a vína.. >> detail

|< Na začátek   < Předchozí   10  11  12  13  14  Další >

Nová slova: anosmie, pH, loft, kongelace, petechie, dekongestiva, kongesce . . . . . . > další nová slova

© 2006-2020 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.