Slovník cizích slov .net

pentateuch - význam slova

pentateuch

  • soubor pěti knih
  • pět knih Mojžíšových ve Starém zákoně

Předchozí cizí slovo . . . Následující cizí slovo

Předchozí slovo: pentametr

Následující slovo: pentatlon

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2021 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.