Slovník cizích slov .net

perzifláž, persifláž - význam slova

perzifláž, persifláž

  • zesměšnění, posměšné napodobení

Předchozí cizí slovo . . . Následující cizí slovo

Předchozí slovo: perzián

Následující slovo: perzistence, persistence

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.