Slovník cizích slov .net

pH - význam slova

pH

  • je veličina, která slouží k hodnocení míry kyselosti (acidity), resp. zásaditosti (bazicity) vodných roztoků. pH vodných roztoků se dle dohody pohybuje v rozmezí 0 až 14, přičemž pH = 7 je označováno jako neutrální (je to např. pH destilované vody). Roztoky s pH < 7 jsou pak označovány jako kyselé (roztoky kyselin - např. ocet) a roztoky s pH > 7 jsou označovány jako zásadité (roztoky zásad - např. roztok sody, mýdla, roztoky hydroxidů..). Matematicky je pH definováno jako záporný logaritmus koncentrace oxoniových kationtů (ha tři o plus), které vznikají reakcí vodíkových kationtů (ha plus) s vodou. Tedy čím obsahuje roztok více vodíkových kationtů (a následně tedy i oxoniových), tím je kyselejší. Kyseliny se ve vodných roztocích rozpadají na vodíkový kationt a zbytek kyseliny (aniont), čímž zvyšují množství vodíkových, resp. oxoniových kationtů v roztoku, zatímco zásady vodíkové kationty přijímají a jejich koncentraci v roztoku tak naopak snižují. pH lze přesně změřit pH-metrem se skleněnou elektrodou nebo orientačně acidobazickým indikátory - látkami, které mají v rozdílných rozmezích pH jinou barvu.

Předchozí cizí slovo . . . Následující cizí slovo

Předchozí slovo: pfund

Následující slovo: Ph.D.

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.