Slovník cizích slov .net

a - výpis slov 1001 - 1010

aplika

aplikace . >> detail

aplikace

"použití, uplatnění, přiložení, přenesení; dekorativní prvek různým způsobem upevňovaný na základní materiál, aplika" . >> detail

aplikovat

použít . >> detail

aplomb

jistota, sebejistota . >> detail

apnoe

krátkodobé přerušení pravidelného dýchání . >> detail

apocentrum

bod na dráze kosmického tělesa obíhajícího kolem jiného kosmického tělesa, v němž jsou obě tělesa nejvíce vzdálena . >> detail

apod.

zkratka pro termín: a podobně. Používá se v odborných textech, knihách či novinových článcích.. >> detail

apodiktický

naprosto určitý, nezvratný, vždy platný, bez výjimky . >> detail

apofýza, apofysa

"1. výrůstek, nárůstek na kosti; 2. odnož podzemního horninového tělesa, odžilek" . >> detail

apogalaktikum

bod na dráze hvězdy obíhající kolem středu galaxie, v němž je hvězda od středu galaxie nejvíce vzdálena . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.