Slovník cizích slov .net

a - výpis slov 1041 - 1050

appassionato [apasionáto]

"vášnivě, náruživě, prudce; skladba nebo část skladby tohoto rázu" . >> detail

appearan ce [epírens]

vnější vzhled, výraz, image . >> detail

appeasement [epízment]

usmiřovací politika ústupků protivníkovi . >> detail

appoint [epoint]

dílčí nebo částečná směnka vydaná zpravidla na zaokrouhlenou částku . >> detail

apraxie

chorobná neschopnost účelných pohybů, porucha hybnosti . >> detail

aprehenze, aprehense

"1. okamžik postřehnutí, začátek smyslového vjemu; pochopení; 2. podrážděnost, namyšlenost, urážlivost; 3. uchopení se držby věci" . >> detail

apreherulvní, aprehenzívní, aprehensivní

nedůtklivý, podrážděný, útočný . >> detail

apretura

konečná úprava tkanin, papíru, kůže . >> detail

apriorní

"předem; předem daný, nezávislý na zkušenosti" . >> detail

aprobace

"1. schválení; 2. způsobilost vyučovat určitý předmět na určitém druhu školy získaná ukončením předepsaného studia; 3. kvalifikace" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.