Slovník cizích slov .net

a - výpis slov 1091 - 1100

aretace

mechanické zařízení chránící choulostivý měřicí nebo jiný systém . >> detail

areté

zdatnost, dokonalost, statečnost, ctnost . >> detail

argentum

stříbro . >> detail

arginin

bazická aminokyselina, prekurzor oxidu dusnatého . >> detail

argonaut

"1. mytologický plavec za zlatým rounem, mořeplavec; 2. osmiramenný hlavonožec" . >> detail

argot

"nespisovná mluva některých skupin záměrně jiným nesrozumitelná; hantýrka" . >> detail

argument

"1. důkaz, důvod; 2. úhel, který svírá v Gaussově komplexní rovině průvodič bodu s kladným směrem osy x; 3. nezávisle proměnná veličina určité funkce" . >> detail

argumentace

dokládání, dokazování, zdůvudňování . >> detail

arch

"1. list papíru různé velikosti; 2. otisk tiskové formy poštovních cenin" . >> detail

archa

koráb . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.