Slovník cizích slov .net

a - výpis slov 1111 - 1120

archetypální

původní, společný symbolický vzor, abstrakce typu . >> detail

archeus

životní síla . >> detail

archi-, arch-

"první část složených slov mající význam 1. vedoucí, první, vyšší; 2. starý, starobylý, dávný, původní, pra-" . >> detail

archipel

souostroví . >> detail

architektonika

"1. umělecké znázornění konstrukce stavby; umělecká skladba díla; 2. věda o stavebním umění" . >> detail

architektura

"1. stavební umění; 2. stavitelská díla, budovy, objekty ap." . >> detail

architráv

spodní část kladí v antické architektuře přenášející zatížení na hlavice sloupů . >> detail

archiv, archív

"soubor písemností a dalších záznamů dokumentárního typu; instituce takové soubory shromažďující; budova nebo místnost, kde je takový soubor uložen" . >> detail

archiválie

archivní materiál . >> detail

archivistika

obor zabývající se diplomatickými materiály, které pozbyly aktuálnosti . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.