Slovník cizích slov .net

a - výpis slov 1121 - 1130

archivní

"vztahující se k archivu; starý, cenný" . >> detail

archivnictví, archívnictví

"obor zabývající se prací v archivech; soustava archivů jako součást veřejné správy" . >> detail

archivolta

plasticky zdůrazněné čelo architektonického oblouku . >> detail

archont

starořecký doživotní člen rady starších (areopagu) . >> detail

archontologie

věda zabývající se historickými úřady a význačných postaveními ve státě, politických, náboženských nebo mezinárodních organizacích. Jedná se o pomocnou vědu historickou. Archontologie zahrnuje chronologické seřazení představitelů daných postů či úřadů. Tato věda se vyvinula ze snah vést chronologii vládců, králů, tak jak po sobě usedli na trůn. První seznamy vládců můžeme nalézt již u dávných civilizací, např. u Sumerů.. >> detail

arianizmus, arianismus

starokřesťanská sekta popírající Kristovo božství . >> detail

ariary

měnová jednotka Madagaskaru . >> detail

aridita

"převaha výparu nad srážkami; suchost, vyprahlost" . >> detail

aridizace, aridisace

procesy vysoušení v aridních oblastech . >> detail

aridní

suchý, vyprahlý, pouštní . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.