Slovník cizích slov .net

a - výpis slov 1131 - 1140

árie

skladba pro sólový hlas s instrumentálním doprovodem, obv. v opeře . >> detail

árijský

"indoevropský; z vyšší rasy, nesemitský" . >> detail

aristie

mimořádný hrdinský čin a jeho literární oslava . >> detail

aristokracie

"vláda nejlepších;1. šlechta, vládnoucí třída; 2. privilegovaná vrstva nebo třída společnosti" . >> detail

aristokrat

"příslušník aristokracie; člověk vznešeného chování" . >> detail

aritmetika

nauka o číslech . >> detail

aritmogrif

hádanka, v níž se nahrazují číslice písmeny, číselka . >> detail

aritmologie

mystická číselná nauka, technika, symbolika . >> detail

arivista, arivistka

kariérista, kdo se uplatňuje ve smyslu arivizmu. >> detail

arivizmus, arivismus

povýšenectví, přehnaná touha a snaha vyniknout . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.