Slovník cizích slov .net

a - výpis slov 1141 - 1150

arizace, arisace

nucený převod židovského majetku, odstraňování Židů . >> detail

arkáde

oblouk mezi sloupy nebo pilíři . >> detail

arkánum

tajemství . >> detail

arktický

vztahující se k Arktidě, severopolární . >> detail

arkus

oblouk . >> detail

arkýř

uzavřená část obytného domu vyčnívající z průčelí a spočívající na podpěrách . >> detail

armatura

"1. přídavná zařízení ke strojům, přístrojům, technickému zařízení; 2. pomocné a ovládací zařízení potrubních rozvodů tekutin; 3. ocelová výztuž stavebních nosných prvků" . >> detail

armenistika

obor zabývající se jazykem, historií a kulturou arménského národa armovací, výztužný . >> detail

ARO,

anesteziologicko-resuscitační oddělení . >> detail

arogance

drzost, domýšlivost, zpupnost . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.