Slovník cizích slov .net

a - výpis slov 1161 - 1170

artefakt

"umělý výtvor, lidský výrobek; 1. prehistorický nástroj; 2. uměle vzniklá nebo pozměněná struktura buněk" . >> detail

arterie, artérie

tepna . >> detail

arteriografie

rentgenologické vyšetření tepen po předchozím vstříknutí kontrastní látky . >> detail

arterioskleróza, arteriosklerosa

skupina onemocnění charakterizovaná ztvrdnutím tepenné stěny a zúžením průsvitů cév, ateroskleróza . >> detail

arteritida, arteritis

zánět tepny . >> detail

artéský, a. pramen

podzemní voda s napjatou hladinou, při navrtání vystupující pod tlakem k povrchu . >> detail

artificializmus, artificialismus

malířský styl 20. a 30. let 20. století založený na volných asociacích . >> detail

artificiální

z anglického Artificial, významy slova artificiální do značné míry kopíruje překlad právě anglického pojmu Artificial. Uměle vytvořený; s uměleckou kvalitou, strojený, vyumělkovaný. >> detail

artikl

zboží, předmět obchodování . >> detail

artikul

článek, odstavec . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.