Slovník cizích slov .net

a - výpis slov 1161 - 1170

arteriografie

rentgenologické vyšetření tepen po předchozím vstříknutí kontrastní látky . >> detail

arterioskleróza, arteriosklerosa

skupina onemocnění charakterizovaná ztvrdnutím tepenné stěny a zúžením průsvitů cév, ateroskleróza . >> detail

arteritida, arteritis

zánět tepny . >> detail

artéský, a. pramen

podzemní voda s napjatou hladinou, při navrtání vystupující pod tlakem k povrchu . >> detail

artificializmus, artificialismus

malířský styl 20. a 30. let 20. století založený na volných asociacích . >> detail

artikl

zboží, předmět obchodování . >> detail

artikul

článek, odstavec . >> detail

artikulace

tvoření hlásek mluvidly . >> detail

artikulovat

"vyslovovat hlásky; vyjadřovat se" . >> detail

artilerie, artilérie

dělostřelectvo . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.