Slovník cizích slov .net

a - výpis slov 1191 - 1200

asanace

"1. soubor opatření vedoucí ke zlepšení, ozdravění životního prostředí; 2. voj. dekontaminace" . >> detail

ASAP

zkratka pro anglické: As Soon As Possible (česky: co nejdříve, doslova: tak brzy jak je to jen možné). Používá se zejména při elektronické komunikaci, chatování, posílání SMS zpráv. Zkratka je obvyklá zejm. mezi pracovníky v IT a mladými.. >> detail

ascendent

"1. příbuzný ve vzestupném pokolení; 2. začátek prvního domu, klíčové místo horoskopu" . >> detail

ascendentní

vzestupný . >> detail

ascites

neboli hydroperitoneum, jedná se o stav, kdy je v dutině břišní přítomna voda. Většinou je spojen ascites s nemoci jater, ale může být spojen i se srdečním selháním. Léčba probíhá v řešení příčiny, která vede ke vzniku hromadění vody v dutině. Pro úlevu se provádí odebírání většího množství tekutiny. Podávají se většinou diuretika, dieta se sníženým příjmem soli. >> detail

asekurace

pojištění, zabezpečení, záruka . >> detail

asepse

soubor opatření zabraňujících vniknutí choroboplodných mikroorganizmů do organizmu, vytvářejících prostředí bez mikroorganizmů . >> detail

aseptický

zbavený choroboplodných zárodků . >> detail

aserce

"tvrzení, prosazování; uznání pravdivosti výroku" . >> detail

asertivita

psychologie: sebeprosazování, nenásilné prosazení či projevení svého názoru. Síla asertivity je v nenásilnosti spojené s pevným vyjádřením co požaduji, potřebuji nebo jaký názor zastávám. Slovo asertivita má původ v latinském: asserere - tvrdit, domáhat se něčeho.. >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.