Slovník cizích slov .net

a - výpis slov 1191 - 1200

asekurace

pojištění, zabezpečení, záruka . >> detail

asepse

soubor opatření zabraňujících vniknutí choroboplodných mikroorganizmů do organizmu, vytvářejících prostředí bez mikroorganizmů . >> detail

aseptický

zbavený choroboplodných zárodků . >> detail

aserce

"tvrzení, prosazování; uznání pravdivosti výroku" . >> detail

asertivita

psychologie: sebeprosazování, nenásilné prosazení či projevení svého názoru. Síla asertivity je v nenásilnosti spojené s pevným vyjádřením co požaduji, potřebuji nebo jaký názor zastávám. Slovo asertivita má původ v latinském: asserere - tvrdit, domáhat se něčeho.. >> detail

asertivní

sebeprosazující, sebevědomý . >> detail

asertorický

tvrdící, prosazující, uplatňující . >> detail

asesor

"daňový odhadce; přísedící u soudu nebo úřadu" . >> detail

asfalt

druh přívodní nebo syntetické živice hnědočerné až černé barvy . >> detail

asiento

smlouva, kterou španělská koruna postupovala určitému subjektu obchodní práva . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  

Nová slova: loft, kongelace, petechie, dekongestiva, kongesce, Touretteův syndrom, rakovina . . . . . . > další nová slova

© 2006-2019 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.